6317

RĪGA - SALASPILS

no Rīgas

  no 03.04.2020.g. 

darba dienās

06.00 D-B-S 06.30 D-B 07.10 M 07.20 SK 07.40 D-B-S 07:50 D 08.10 M-F
08.40 D-B 09.00 S-D-B 09.20 SK 09.40 M 10.00 D-B 10.30 M-S 11.00 D-B
11.20 M 11.40 D-B 12.00 S-D-B 12.20 M 12.40 SK 13.00 D-S 13.30 M
14.00 D-B 14.20 S-M 14.40 D-B 15.00 D-B 15.30 S-M 16.00 D-B 16.15 S-M
16.30 SK 16.45 D-B 17.00 M-F 17.15 D-B 17.45 M-S 18.00 D-B 18.15 M-S-M
18.30 SK 18.45 M 19.00 D-B 19.20 M-S 19.50 M 20.20 S-D-S 20.40 D-B
21.00 SK 21.20 M 22.00 M-S 22.40 D-B 23.30 M

A - Apakšstacija, - Briežu iela, D - Dienvidu iela, F - Fizikas Institūts, M - Miera iela, S - Silava, SK - Saulkalne

 

6317

RĪGA - SALASPILS

no Rīgas

no 28.03.2020.g.

sestdienās, svētdienās un svētku dienās

06.00 D-B-S 06.30 D-B 07.10 M 07.40 D-B 08.10 M-F 09.00 S-D-B 09.20 SK
10.00 D-B 10.30 M-S 11.00 D-B 11.40 D-B 12.20 M 12.40 SK 13.00 D-B-S
13.30 M 14.20 S-M 15.00 D-B 16.00 D-B 16.15 S-M 16.30 SK 17.00 M-F
17.15 D-B 17.45 M-S 18.15 M-S-M 18.30 SK 19.00 D-B 19.20 M-S 20.20 S-D-B
21:00 SK 21:20 M 22.00 M-S 22.40 D-B 23.30 M

A - Apakšstacija, - Briežu iela, D - Dienvidu iela, F - Fizikas Institūts, M - Miera iela, S - Silava, SK - Saulkalne

 
Izdrukāt